salv-img1

Witaj na stronie Salvamento

Salvamento sp. z o.o. – efektywne, nowoczesne metody i narzędzia zarządzania portfelami wierzytelności, indywidualnie dobrane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Misją Salvamento jest pomoc lokalnym instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom, które mogą czuć się słabsze lub bezsilne prawnie wobec niesolidnych dłużników, nie chcąc lub nie mogąc utrzymywać rozbudowanych i kosztownych struktur zarządzania nieregularnymi wierzytelnościami, które niejednokrotnie potrafią drastycznie obciążyć standing firmy, pogarszając wyniki ekonomiczne i zdolność kredytową, pozbawiając płynności i zwiększając ryzyko kredytowe i operacyjne. Salvamento jest dla nich, powstaliśmy po to, aby wskazać metody i zastosować je w praktyce.